Підсистеми та модулі
SOFTPRO

Офіційний маркетплейс всіх
підсистем та модулів SOFTPRO

SOFTPRO:Містобудівний кадастр (14)

Реєстрація документації щодо розміщення тимчасових споруд

Модулі
Автоматизує процеси реєстрації та ведення даних щодо рохміщення тимчасових споруд

Геопортал містобудівного кадастру

Модулі
Публічна частина геоінформаційної системи містобудівного кадастру, призначена для задоволення потреб громадян в геопросторових даних , а також для забезпечення регламентованого доступу користувачів до цих ресурсів.

Ведення бази даних інформаційних ресурсів цифрових топографічних основ

Модулі
Призначена для ведення та оновлення інформаційних ресурсів цифрової топографічної основи населених пунктів, ОТГ, районів та областей.

Інженерно-транспортна інфраструктура

Модулі
Підсистема забезпечує автоматизоване введення, перегляд та редагування інформації про об’єкти систем інженерно-транспортної інфраструктури в процесі наповнення бази системи містобудівного кадастру та ведення моніторингу виконання профілактичних та інших робіт на об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури.

Адміністрування ГІС

Модулі
Призначена для керування контентом бази даних геоінформаційної системи, доступом до функцій системи, резервного копіюванням та відновленням бази даних.

Кабінет постачальника геопросторових даних

Модулі
Автоматизує процеси введення даних у базу даних системи та створення нових наборів даних у системі містобудівного кадастру та на геопорталі.

Реєстрація та облік містобудівної документації

Модулі
Підсистема призначена для реєстрування, обліку, оприлюднення та накопичення містобудівної, проєктної, планувальної документації та протоколів архітектурно-містобудівних рад у системі містобудівного кадастру.

Інтеграція даних ЄДЕССБ

Модулі
Підсистема для забезпечення автоматизованого завантаження даних з ЄДЕССБ для використання і збереження у системі містобудівного кадастру регіонального, районного або міського рівня та отримання детальної інформації про дозвільні документи за реєстраційними номерами та кодами ЄДРПОУ організацій.

SOFTPRO:ОРЕНДА+ (4)

Бюджетування

Модулі
Модуль дозволяє автоматизувати задачі бюджетування у сфері оренди нерухомості. Охоплює формування бюджету доходів і витрат, рух уcіх грошових коштів з урахуванням впливу макропоказників

Вітрина нерухомості

Модулі
Ваш сайт з актуальною інформацією про вільні приміщення

Документообіг

Модулі
Документообіг є веборієнтованим рішення для контролю, управління доступом та поширення документів

Кабінет орендаря

Модулі
Інструмент для максимально відкритих та прозорих відносин орендарів та орендодавців

GIS SOFTPRO (15)

Взаємодія баз даних кадастрових та інформаційних систем

Модулі
Підсистема для автоматизації взаємодії з інформаційними системами державного та корпоративного сектору

Комунальне майно

Модулі
Підсистема для автоматизації збору, обліку, оприлюднення та підтримки даних про об'єкти комунального майна громади

Виборчі дільниці

Модулі
Підсистема для підтримки актуальних даних про території виборчих дільниць та місце їх розташування

Ведення бази даних об’єктів житлово-комунального господарства

Модулі
Підсистема для автоматизації, систематизації і підтримки реєстрів інформації про активи житлово-комунального господарства

Інвестиційна мапа

Модулі
Підсистема для створення бази даних інформації для пожвавлення інвестиційної діяльності на території громади

Бюджет на мапі

Модулі
Підсистема для забезпечення оприлюднення та аналізу даних про проєкти з затверджених програм розвитку території на онлайн-мапі

Депутатські округи

Модулі
Підсистема для підтримки поінформованості усього населення щодо контактів депутатів, що представляють кожен округ в актуальний момент часу у місцевих радах.

Ведення екологічного фонду

Модулі
Підсистема для управління та контролю використання об’єктів екологічного фонду, об’єктів санітарного очищення території, керування відходами та моніторингу показників забруднюючих речовин.

iTree Ukraine (6)

Система розпізнавання порід

Модулі
Підсистема для визначення порід і видів рослин за світлинами

Мобільний застосунок

Модулі
Підсистема для залучення широких можливостей попереднього внесення даних обліку насаджень за допомогою мобільного застосунку

Система краудсорсингу

Модулі
Підсистема для залучення максимальної кількості бажаючих допомогти зі збором чи актуалізацією даних насаджень, міських парків, зон озеленення, об’єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду

Мобільна система збору даних

Модулі
Підсистема для збору даних про зелені насадження, зелені зони та об’єкти благоустрою міста у реальному часі, їх візуалізації та моніторингу.

Система обліку

Модулі
Підсистема для ведення обліку та підтримки даних зелених насаджень.

Публічний портал

Модулі
Підсистема для відображення даних зон відпочинку, зелених насаджень, елементів благоустрою на публічному інформаційному ресурсі

GeoData (1)

NDVI області (приклад)

Модулі
За цим API ви можете отримати доступ до набору даних на порталі GeoData (приклад)