Умови користування сайтом

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ 1\. Ця Угода визначає умови і правила користування Маркетплейсом компанії SOFTPRO\, що публікується в мережі Інтернет за адресою http://billing\.local\.softpro\.ua/ \(далі \- Маркетплейс\)\, і регулює відносини між Правовласником Маркетплейсу \(далі \- Правовласник\) і Користувачем\. 2\. Користування Маркетплейсу означає\, що Користувач ознайомлений і приймає всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь\-яких вилучень і обмежень\. Користування Маркетплейсом на інших умовах не допускається\. 3\. У разі незгоди з умовами цієї Угоди Користувач повинен відмовитися від користування Маркетплейсом\. 4\. Правовласник має право в будь\-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди без будь\-якого спеціального повідомлення\. Нова редакція цієї Угоди вступає в силу з моменту її опублікування в мережі Інтернет за адресою http://billing\.local\.softpro\.ua/umovi\-koristuvannja\-satom \. 5\. Ця Угода діє протягом невизначеного терміну\. ПРЕДМЕТ УГОДИ 1\. Предметом цієї Угоди є користування Маркетплейсом\, опублікованого в мережі Інтернет за адресою http://billing\.local\.softpro\.ua/umovi\-koristuvannja\-satom \, шляхом надання доступу до його відомостей в існуючому на даний момент вигляді\, а також при будь\-якому його розвитку\, зміні\, доповненні \(розширенні\)\. 2\. Правовласник є власником відомостей Маркетплейсу\. 3\. Відносини\, пов'язані з використанням відомостей Маркетплейсу\, регулюється нормами чинного законодавства України\. 4\. Використання відомостей Маркетплейсу здійснюється на безоплатній основі\. 5\. Доступ до відомостей Маркетплейсу здійснюється 24 години 7 днів на тиждень\, за винятком випадків профілактичних робіт\, аварій або збоїв в програмно\-апаратних комплексах\, а також періодів тестування та дослідної експлуатації для окремих систем і веб\-картографічних сервісів\. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МАРКЕТПЛЕЙС 1\. Маркетплейс є інформаційно\-довідкової системою і призначена для надання відомостей про продукти і модулі компанії SOFTPRO необмежено широкому колу користувачів для власних потреб\, окрім користувачів із території держави\-агресора\, доступ яким підлягає блокуванню\(якщо він дійсно підлягає блокуванню\)\. 2\. Всі відомості Маркетплейсу є загальнодоступними\. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1\. Користувач повинен самостійно оцінювати всі ризики\, пов'язані з будь\-яким використанням \(неможливістю використання\) відомостей Маркетплейсу\, включаючи оцінку їх надійності\, повноти і ступеня корисності\. 2\. Правовласник не несе відповідальності за\, точність\, повноту та актуальність відомостей Маркетплейсу\, ступінь відповідності цих відомостей запитам і потребам Користувача\. 3\. Правовласник не несе відповідальності за порушення роботи Користувача\, можливі прямі і \(або\) непрямі збитки\, в тому числі збитки моральний і \(або\) майновий\, завдані в результаті використання або неможливості використання відомостей Маркетплейсу\. ІНШІ УМОВИ 1\. Всі можливі суперечки\, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним\, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України\. 2\. У разі порушення Користувачем положень цієї Угоди Правовласник має право вжити відповідних заходів на захист своїх інтересів\, в тому числі авторських прав на відомості Маркетплейсу\.